ROZKŁAD TERMINÓW:

  • 10.08 godz. 23:59- Termin na wysyłanie zgłoszeń

 

  • 11.08 3-etapowy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Magicznej

18:00-18:05 Zapoznanie uczestników z zasadami konkursu

18:05-18:13 Etap I

18:30  Wyniki Etapu I

18:35 - 18:43 Etap II

19:10 Wyniki Etapu II

19:15 - 19:23 Finał

19:40 Wyniki Finału


 

ORGANIZATORZY:

Irlandzkie Ministerstwo Magii

wraz z

Dyrekcją Szkoły Magii i Czarodziejstwa Winsford

WYNIKI:

NAGRODY:

1 MIEJSCE- 200 punktów 12 galeonów

2 MIEJSCE- 150 punktów 9 galeonów

3 MIEJSCE- 100 punktów 6 galeonów

PRZELICZNIK DLA PRACOWNIKÓW MM:

10pkt- 1G

ETAP I

-Caitriona Ravassa

-Nereida Wengs

-Magnus Muller

-Mary Pinkman

-Diana Ladris

 

ETAP II

-Caitriona Ravassa

-Nereida Wengs

-Magnus Muller

-Mary Pinkman

FINAŁ

Miejsce 1- Nereida Wengs

Miejsce 2- Mary Pinkman

Miejsce 3- Caitriona Ravassa

FORUMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU:

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO: 10.08.2018 godz. 23:59

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY, LISTA UCZESTNIKÓW- ZAMKNIĘTA. 

DZIĘKUJEMY KAŻDEMU, KTO SIĘ ZGŁOSIŁ ORAZ ŻYCZYMY POWODZENIA W KONKURSIE! :D

LISTA UCZESTNIKÓW:

STATUS LISTY: ZAMKNIĘTA (ZGŁOSZENIA NIE SĄ JUŻ PRZYJMOWANE)

[UCZESTNIKÓW DODAJEMY DO LISTY W CIĄGU 24H OD WYSŁANIA ZGŁOSZENIA]

 

UCZNIÓW Z WINSFORD: 20

PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA: 1

 


Diana Ladris

Inej Black

Lucy Lovegood

Magnus Muller

Chris Marshmello

Elise Abrette

Gabrielle Simpson

Oreoliaueya Whitney

Rosemary Torener

Annabeth Chase

Mary Pinkman

Annabelle Rodriguez

Caitriona Ravassa

Emil Gellert Salazar Grindelwald

Isabelle Montequ

Juliet Perez

Nereida Wengs

Notevidia Lothiriel

Ella Ohne

Marcin McGreen

Oliwia Janocha- Pracownik IMM (Skrytka: 010)


 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Irlandzkie Ministerstwo Magii

2. Celem konkursu jest : - sprawdzenie wiedzy magicznej uczestników, dostarczenie rozrywki i emocji towarzyszących z konkursem, wynagrodzenie finalistów za obszerną wiedzę dotyczącą uniwersum Harry'ego Pottera

3. Konkurs jest adresowany dla szkół : Szkoła Magii i Czarodziejstwa Winsford

4. Prace muszą być wykonane samodzielnie oraz bez sprawdzania w źródłach internetowych. Aby tego uniknąć, czas odpowiedzi na jedno pytanie wynosi 30 sekund, co daje 5 min na udzielanie odpowiedzi +3min na wypełnienie karty danych osobowych

5.Prace powinny zawierać następujące dane: - imię i nazwisko, e-mail, nazwa szkoły i dom

6. Wszelkie zgłoszenia po dniu 10.08 (godz. 13:59) nie będą rozpatrywane.

7. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: Asia Moczarska, Mateusz Węgrzyn, Zosia Kępka, Michał Suchoń

8. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: poprawność odpowiedzi, sens odpowiedzi

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej: https://mmirlandia.pl

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

11. Wszelkie pytania kierować należy na adres email: konkurs_mkwm@mmirlandia.pl

12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

13. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

14. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

15. Przystępując do konkursu automatycznie akceptujesz regulamin.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Po włączeniu pracy, uczestnicy mają 3 minuty na wypełnienie karty danych osobowych, znajdującej się w pierwszej sekcji formularza konkursowego, poczym 5 minut na sekcję z pytaniami, Pytań jest 15, na jedno- 30 sekund + 30 sekund dodatkowe na sprawdzenie.

2. Czas na wypełnienie swoich formularzy i przesłanie łączenie wynosi 8 minut. Po tym czasie dostęp zostanie wyłączony.

3. Prace zostają sprawdzane przez Komisję Konkursową, poczym, według rozkładu konkursu, zostają ogłoszone wyniki, w których przedstawione zostaną imiona i nazwiska osób, które dostają się do następnego etapu konkursu.

4. Ilość osób, które dostają się do następnego etapu (drugiego) wynosi 5. Osoby te są wyłaniane poprzez najlepsze wyniki. Uczestnicy, którzy zebrali tą samą ilość punktów są egzekwowane przez czas nadesłania pracy.

5. Kolejny etap (drugi) oraz finał są przeprowadzane dokładnie w ten sam sposób, co etap pierwszy. Różnice mogą dotyczyć czasu na udzielenie odpowiedzi.

6. Do etapu finałowego dostać się mogą maksymalnie 4 osoby. W owym finale walczą o podmium miejsca pierwszego, drugiego oraz trzeciego.

7. Treść pytań w każdym z etapów różni się, jednakże ilość (15) pozostaje ta sama.

8. Nagrody dawane dla finalistów zostaną ustalone między Ministrem Magii Irlandzkiego Ministerstwa Magii, a przedstawicielami Dyrekcji w SMiC Winsford.

9. W miejscu wysyłania formularzy zgłoszeń do konkursu zostanie podany regulamin, cały przebieg konkursu oraz przewidywany rozkład terminów rozpoczęcia poszczególnych etapów konkursowych oraz ogłoszeń wyników.

10. Wszelkie nagłe zmiany jakichkolwiek terminów zostaną ogłoszone nie później niż 24h przed danym wydarzeniem przedstawionym w rozkładzie terminów.